Vormen van verdraagzaamheid (Nu met 20% donateurskorting!)

Terug naar het overzicht

Religieuze tolerantie in het Nederland van de Gouden Eeuw was geen principiële keuze, maar een praktische vorm van 'omgangsoecumene', zo stellen de auteurs: in de praktijk hadden gereformeerde, katholieken, joden en doopsgezinden in zakelijke en familiekringen voortdurend met elkaar te maken. Zeker in een stad als Amsterdam, vol koop- en zeelui overal vandaan, was volop ruimte voor – vaak schitterend aangeklede – schuilkerken. De gereformeerde kerk was wel staatskerk, maar had relatief weinig leden. Xander van Eck beschrijft hoe schilders zonder probleem opdrachtgevers, leermeesters en leerlingen uit allerlei geloofsrichtingen hadden: Rembrandt, zelf aan geen kerk verbonden, had bijvoorbeeld zowel joodse als remonstrantse opdrachtgevers. Paul Schnabel trekt lijnen naar tegenwoordige opvattingen over verdraagzaamheid, waarna noten en een personenregister volgen. Dit (gebonden) boek met veel kleurenillustraties biedt informatie bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent Utrecht.

Auteurs: Paul Schnabel, Xander van Eck

Co-auteur: Joke Spaans

Onze webwinkel is helaas niet toegankelijk via de smartphone. Gebruik s.v.p. een tablet, laptop- of desktop computer om onze webwinkel te bezoeken. U kunt natuurlijk ook terecht in onze 'echte' winkel: Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen, 050 31 23 569.