Organisatie

Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd op 13 mei 1969 de stichting opgericht die zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed. Ruim 55 jaar later is Groninger Kerken een stichting met een Raad van Toezicht en directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De organisatie bestaat verder uit 23 medewerkers (17,33 fte) en 600+ vrijwilligers.

Raad van Toezicht

v.l.n.r.
Nelleke IJssennagger-van der Pluijm
Errit Bekkering
Riksta Zwart (voorzitter)
Dominic Obi Ogugua (trainee ATANA)
Ralph Steenbergen
Cor Kool

Reglement Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

drs. Patty Wageman

Nevenfuncties
• Council Member Future for Religious Heritage
• Bestuurslid Stichting Saskia Boddeke & Peter Greenaway Projects
• Bestuurslid Stichting Hi-Lo
• Penningmeester bestuur Stichting Khardzhiev
• Lid Grote Kerken Overleg
• Lid Raad van Toezicht Marketing Groningen
• Penningmeester bestuur Vereniging Behoud Monumentale Kerken
• Lid Raad van Advies Vereniging Groninger Monument Eigenaren
• Lid ledenraad Donatus Verzekeringen

Reglement Directeur-bestuurder
Directeur bestuurder Patty Wageman

Medewerkers

Alfabetische volgorde

• Inge Basteleur Educatie
• Jur Bekooy Instandhouding
• Marius Breukink Projectleider Akerk
• Daphne de Bruijn Vrijwilligerscoördinatie
• Lennart Douma Facilitaire en Technische dienstverlening Akerk
• Martha Bijl-Zoodsma Financiën
• Jan Borgers Financiën
• Margreet Eriks Directiesecretariaat
• Chris de Graaf Financiën
• Johanna Kloosterhuis Financiën
• Vivian Lo-Sie-Sen Facilitaire en Technische dienstverlening Akerk
• Luvina van Nuysenburg Secretariaat
• Marcel Roemeling Facilitaire Dienst
• Marcel van Santen Instandhouding
• Tekla Slangen Educatie
• Christiaan Velvis Instandhouding
• Chantal Verhoeckx PR en Communicatie
• Marlies Voorma Secretariaat

• Miriam van der Waart Groenmanagement | Instandhouding
• Patty Wageman Directeur-bestuurder
• Stieneke Wierda Informatiespecialist
• Carla Wilts PR en Communicatie
• Elise van der Willik Facilitaire en Technische dienstverlening Akerk

Groepsfoto 2023
Word donateur
Word donateur