Ons verhaal

Bakens van betekenis

De betekenis van kerken verschuift door de tijd. Onze kerken zijn herinneringen aan een lang religieus verleden in stad en ommeland. Een verleden, waar we ondanks ontkerkelijking en ondanks dat we een seculiere organisatie zijn, geen punt achter zetten. Integendeel, de geschiedenis kan zich bij ons verzekerd weten van een gewaardeerde en herkenbare rol in het huidige en toekomstige gebruik van kerkgebouwen.

Bij de oprichting van Groninger Kerken in 1969 lag de nadruk op restauratie en behoud. Inmiddels is de cultuurhistorische, maatschappelijke en landschappelijke betekenis van de kerken even zo belangrijk geworden. Het is niet per se vanwege de rijksmonumentale status dat de kerken geliefd zijn, maar omdat ze eeuwenoud zijn en omdat ze de stille getuigen zijn geweest van grote en kleine gebeurtenissen die in het individuele of collectieve geheugen liggen opgeslagen. De kerk is geschiedenisboek en dorpsklok tegelijk. Voor dorpsbewoners is de kerk verbonden met hoop, vreugde en verdriet, met doop, trouwerij en afscheid. Bezoekers bewonderen de schoonheid van buiten- en binnenkant en laten de stilte en de niet alledaagse ruimte op zich inwerken. Wij bieden een plek waar mensen iets moois, bijvoorbeeld een concert, met anderen beleven. Met ons campagnemotto ‘Blijf je verwonderen’ proberen we precies die snaar te raken. De kerk is een plek van ontmoeting voor iedereen, ongeacht welke achtergrond mensen hebben. Het is aan ons om dat brede palet aan betekenissen te faciliteren.

Voor steeds meer maatschappelijke vraagstukken wordt een beroep op ons gedaan. De grote uitdagingen waar de samenleving voor staat, raken ons net zo goed. Klimaatverandering, energietransitie, krimp van het platteland, achteruitgang van biodiversiteit en in Groningen de aardbevingsproblematiek; het zijn allemaal ontwikkelingen die bedreigingen met zich meebrengen, maar ook kansen. Samen met partners in het landelijk gebied en de erfgoedsector, zoals de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, verkennen en benutten we die kansen. De provincie en de gemeenten zien voor ons een belangrijke rol weggelegd in het verzachten van het verlies van voorzieningen in de dorpen. Wij willen de erfgoedorganisatie zijn die bij verduurzaming van monumenten voorop loopt. Passie voor erfgoed zit ingebakken in onze doelstellingen, maar bovenal in onze medewerkers, vrijwilligers en onze collega’s in de flexibele schil die ons van dienst zijn. Voor het brede maatschappelijke en erfgoedveld waarin we actief zijn, hopen we als organisatie ook zelf een baken van betekenis te zijn.

Word donateur
Word donateur