Keurmerken

Keurmerken en gedragscodes

De kwaliteit van de organisatie van Groninger Kerken wordt gegarandeerd door de certificering van diverse keurmerken. Bovendien onderschrijven we meerdere gedragscodes en richtlijnen uit de Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland zoals de "Code Goed Bestuur" en de "Regeling beloning directeuren van goede doelen". Deze keurmerken en richtlijnen zorgen ervoor dat we consistent voldoen aan hoge standaarden op het gebied van professionaliteit, betrouwbaarheid en transparantie. Onze inzet voor kwaliteit blijkt uit de strikte naleving van deze certificeringen. Ze dienen als een extern bewijs van onze toewijding aan excellente dienstverlening en goed bestuur. Door het volgen van erkende gedragscodes zorgen we ervoor dat onze organisatie ethisch en verantwoordelijk opereert.

POM

Groninger Kerken draagt de POM status. Deze status van de Rijksoverheid biedt de stichting voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor beschermde rijksmonumenten. Daarmee helpt de status ons bij het goed behouden en beheren van ons waardevol erfgoed.

CBF-ERKENNING

Naast de POM status kreeg Groninger Kerken ook CBF-Erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de organisatie die toezicht houdt op erkende goede doelen in Nederland.

Wat is de Erkenning? De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag Het CBF-Erkenningspaspoort Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI

Ook heeft Groninger Kerken de ANBI-status van de Belastingdienst. We voldoen aan de voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling, met de daarbij behorende eisen ten aanzien van financiën, organisatie en integriteit. Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

ANBI formulier Groninger Kerken 2023
Anbi

GEDRAGSCODE

Groninger Kerken beoogt middels een gedragscode een goed, veilig en stimulerend werkklimaat binnen de stichting te waarborgen. In een dergelijk werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Daarnaast hecht de stichting waarde aan het voeren van een degelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Bovenstaande elementen zijn opgenomen in het Beleidsplan inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling.

KLACHTENPROCEDURE

Mocht je een klacht en/of opmerking met betrekking tot de stichting hebben, dan kun je deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

MELDING INTEGRITEITSSCHENDING

Zie je of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Dan kun je dat via dit formulier melden. Onze integriteitsfunctionaris zal jouw melding beoordelen.

Word donateur
Word donateur