Beleid en verantwoording

Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de stichting hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 wordt gekenmerkt door mooie ontwikkelingen binnen Groninger Kerken, met vele activiteiten door professionals en vrijwilligers die werden bezocht door donateurs en bezoekers uit het hele land. Groninger Kerken is dan ook trots op de bijdrage die het levert op het gebied van het beheer en behoud van ons culturele erfgoed, en het onderzoek daarnaar dat varieert van (bouw)technisch en klimatologisch onderzoek tot (kunst)historisch onderzoek. Klik hier voor het volledig Jaarverslag 2023

Accountantsverklaring 2023
Jaarverslag 2023

Meerjarenbeleidsplan 2025-2028

‘Bakens van betekenis’ luidt de titel van het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 van Groninger Kerken. Voorgangers van dit plan droegen deze titel eveneens. Het ontbreekt ons niet aan inspiratie, maar wat we ervaren, is dat Bakens van betekenis telkens nog weer aan laadvermogen wint. In een wereld waarin sociale cohesie,diversiteit, inclusie en participatie niet altijd vanzelfsprekend zijn, doen wij er steeds meer toe. Vanuit Groninger Kerken kunnen wij heel concreet, in het leven van alledag, van betekenis zijn bij het hooghouden van deze waarden.

Lees hier het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028
Meerjarenbeleidsplan 2025-2028
Word donateur
Word donateur