Gouden Bomenfonds

Al vijftig jaar beheert en onderhoudt de SOGK tientallen kerken en synagogen, maar ook unieke historische kerkhoven. Deze kerkhoven zijn niet alleen van grote waarde vanwege de vele, vaak monumentale graven en grafstenen, maar ook door de prachtige bomen en boomgroepen en andere bijzondere flora en fauna.

Bedreigingen

Maar er liggen bedreigingen voor deze kerkhoven op de loer. Om die het hoofd te bieden, heeft de SOGK onlangs het Gouden Bomenfonds in het leven geroepen, speciaal bedoeld voor herstel van deze kerkhoven.

Bijdrage leveren?

Dat kan! Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL69 ABNA 0486 1143 33 ten name van Stichting Oude Groninger Kerken, onder vermelding van Gouden Bomenfonds. Alvast hartelijk dank!