Museum Helmantel sluit aan bij de jubileumviering van de SOGK. In de Weem in Westeremden is van 2 mei t/m 25 oktober de tentoonstelling ‘Groninger kerken / Europees perspectief’ te zien.

Expositie

Henk Helmantel laat zich al ruim vijftig jaar inspireren door interieurs van middeleeuwse kerken en kloosters. Die inspiratie deed hij het eerst op in de kerken in zijn eigen omgeving, daarna bezocht hij ook andere West- Europese kerken, waar hij grote overeenkomsten ervaarde in de romaanse en gotische bouwstijl. Een groot aantal van deze interieurschilderijen is op de tentoonstelling te zien, evenals stillevens met middeleeuwse gebruiksvoorwerpen, sculpturen, meubels en gebruiksvoorwerpen. Dit voorjaar verschijnt tevens een nieuw boek over Museum Helmantel, waarin veel aandacht voor de verzamelde collecties, die hun plaats hebben gevonden in de herbouwde, van oorsprong middeleeuwse pastorieboerderij.
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur, entree ¤ 5,00 (kinderen tot 12 jaar gratis).

Lezing 1 juni 2019

Op 1 juni vindt de ‘Weemavond’ plaats, waarop Marjoleine de Vos, schrijver en dichter, én Justin Kroesen, religieus erfgoedspecialist, vertellen over hun motivatie en invalshoek voor het jubileumboek Ode aan de Groninger kerken. Michiel de Vries, zingt die avond middeleeuwse liederen, zichzelf begeleidend op een (renaissance) luit.
Aanvang 20.00 uur, vanaf half 19.30 uur staat de koffie klaar. De toegangsprijs is 12,50 inclusief koffie/thee en na afloop hapjes en drankjes.
Opgave is gewenst, via: babs@helmantel.nl of 0596- 551415.