Jubileum 2019

In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken 50 jaar. Dat gaan we uiteraard uitgebreid vieren en bij stilstaan in 2019. Op 13 mei 1969 richtte een groep verontruste burgers de Stichting Oude Groninger Kerken op om het dramatische verval van talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland te stoppen. Nu, na vijftig jaar, staat het merendeel van die toen bedreigde kerken er goed voor.

Vooruitkijken

Restauratie, structureel onderhoud en beheer, maar ook goed en nieuw gebruik in al die jaren hebben ervoor gezorgd dat nu met een gerust hart vooruit kan worden gekeken naar een nieuwe toekomst voor dit unieke erfgoed in onze provincie. Bedreigingen als de schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten worden deskundig en zorgvuldig aangepakt en versterkingen waar nodig toegepast. De monumentale kerken en synagogen van de stichting zullen dienstbaar worden aan de grote maatschappelijke opgaven die op ons afkomen.

50 kerken open

Het belangstelling wekken voor het religieus erfgoed behoort al vijftig jaar tot de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Oude Groninger Kerken. In dat kader zullen vanaf 13 mei de officiële start van de jubileumviering, 50 stichtingskerken permanent worden opengesteld voor belangstellenden. Afgelopen jaren is hiermee al op kleine schaal geëxperimenteerd en heeft dusdanige positieve ervaringen opgeleverd dat dit een van de belangrijkste jubileumactiviteiten is geworden dat naast alle andere (samenwerkings)projecten een bijzondere glans geeft aan dit gouden jubileum! Er volgen uiteraard nog veel meer activiteiten. Daarvan houden we u op de hoogte o.a. via deze website.

Eerste jubileumproject

De Stichting Oude Groninger Kerken kijkt in het jubileumjaar niet alleen terug maar richt zich vooral op de toekomst. Dit blijkt uit het eerste jubileumproject: het kijkboek voor de jeugd De kerk als tijdmachine van Stefan de Keijser en Martin Hillenga dat op 7 december 2018 in Museum Klooster Ter Apel is gepresenteerd. De tekeningen in het boek geven een fascinerend beeld van Het Verhaal van de kerken in Noord-Nederland in hun steeds veranderende historische en sociaaleconomische omgeving. Het boek vindt zijn weg naar de scholen in Groningen maar zal zeker ook thuis met veel plezier door kinderen (en volwassenen!) beleefd kunnen worden.