Werkzaamheden kerk Eenum

In Eenum staat dit jaar vooral schilderwerk op de planning. Schilderwerk aan houten onderdelen zoals gootlijsten en gootklossen, gevelkozijnen, raam- en deurkozijnen, en galmborden. Verder aan metalen onderdelen zoals muurankers en gevelkozijnen, en ten slotte aan stenen ondergrond zoals raamkanten.

Kerk Eenum

In Eenum staat een van de oudste bakstenen kerken in de Ommelanden. Het romaanse kerkje werd gebouwd in de late twaalfde eeuw. Vermoedelijk heeft het kerkje er ongeveer zo uitgezien als de kerk van Oosterwijtwerd er nu uit ziet. In de loop der tijd is er veel veranderd aan de kerk. Zo is er in de 15e eeuw een ingang in de zuidmuur bijgekomen. Ook zijn de huidige ramen waarschijnlijk pas toegevoegd in de 16e eeuw.