Werkzaamheden kerk Kropswolde

Voor Kropswolde staat een combiprogramma op de rol; onderhoud kerkdak plus herstel bevingsschade. Voor dat laatste moet nog een plan opgemaakt worden, maar zoals u wellicht zult begrijpen, het aangetaste deel van het dak laat geen uitstel vandaar dat we daar alvast mee starten.

Kerk Kropswolde

Van de oorspronkelijke kapel die kloosterlingen uit Essen (nabij het Groningse Haren) op deze plek bouwden, zijn weinig sporen meer terug te vinden. De kerk van Kropswolde is van een kapel via parochiekerk tot de huidige kerk getransformeerd, en ook de oorspronkelijke toren is vervangen.