Kerk Kloosterburen

Werkzaamheden toren Kloosterburen

Alleen de toren is eigendom van Groninger Kerken. De werkzaamheden voor dit jaar betreffen dan ook de toren. Hiervan wordt in de zuidgevel gedeeltes van het voegwerk vervangen. Verder staan er schilderwerkzaamheden ingepland. Vanwege de hoogte komt er ter plaatse van de toren een steiger.

Alleen de zware zadeldaktoren uit 1685 is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In de toren hangt een in 1501 door Geert van Wou gegoten klok, waarschijnlijk afkomstig uit de toren van de Der Aa-kerk te Groningen. Kloosterburen is sinds eeuwen een rooms katholieke enclave in het verder overwegend calvinistische Groningen. In 1175 werd het Praemonstratenzer klooster 'Oldenklooster' gesticht. De kloosterlingen legden nadruk op eenvoud, soberheid, isolement en hard werken. Na de reductie van 1594 werd het klooster grotendeels verwoest, alleen de kloosterkerk bleef tot 1811 in gebruik.

Toren Kloosterburen
Kloosterburen oostzijde
Word donateur
Word donateur