Kerk en toren 't Zandt

De werkzaamheden betreffen kerk en vrijstaande toren. Voor beiden geldt herstel van voeg- en schilderwerk. Aan de zuidgevel van de toren is het voegwerk dermate slecht dat het voor een groot deel zal moeten worden vervangen. Verder worden hier de gaasramen in de galmopeningen vernieuwd en hopen we dat daarmee duiven buitengesloten houden. Voor de kerk is behalve genoemd voeg- en schilderwerk, herstel van ankerwerk, beglazing en lood ingepland.

Kerk en toren 't Zandt

De kerk is een mooi voorbeeld van laatromaanse bouw. Het oudste deel stamt uit de tweede helft van de 13e eeuw. Het hoge, gotische koor uit de 15e eeuw. Bijzonder fraai zijn de 13e- en 16e eeuwse muurschilderingen met Bijbelse figuren en taferelen. Vlak naast de Mariakerk staat de eveneens 13e eeuwse vrijstaande zadeldaktoren met een spitse dakruiter uit de 17e eeuw.