Werkzaamheden kerk en pastorie Middelstum

Tijdens het schilderwerk aan de buitenkant van de pastorie stuitten we op verschillende kleuren die afwijken van de huidige kleurstelling. Reden om eerst kleurhistorisch onderzoek te verrichten. Dit gaat in combinatie met kleuronderzoek van het buitenschilderwerk van de Hippolytuskerk. Hier wordt dit jaar van start gegaan met herstel van mijnbouwschade in combinatie met groot onderhoud. Ook de klokkenstoel wordt hersteld en het in 1863 door Petrus van Oeckelen gebouwde orgel.

Kerk Middelstum

Deze 15e eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen, gebouwd en uitgebreid in opdracht van de familie Van Ewsum. Het interieur is gedecoreerd met 16e eeuwse muur- en gewelfschilderingen van de heilsgeschiedenis. De kerk behoort tot het Grootste Museum van Nederland.