Werkzaamheden kerk en pastorie Oudeschans

Meer schilderwerk is gepland voor kerk en pastorie in Oudeschans, niet alleen buiten, maar ook ramen en deuren aan de binnenzijde. Verder zal hier het pannendak aan de noordzijde van de kerk van mos ontdaan worden en zullen we goten voorzien van bladwerende roosters. In de bijbehorende, bewoonde pastorie staan ook nog een aantal onderhoudswerkzaamheden op de rol.

Kerk Oudeschans

De voormalige garnizoenskerk van Oudeschans deed aanvankelijk dienst voor de alhier gelegerde militairen. Het is een uiterst sober zaalkerkje net als in de beide andere grensvestingen.