Werkzaamheden kerk Middelstum

In Middelstum vindt een al eerder voorgenomen combinatie plaats van onderhoud en herstel van bevingsschade aan kerk en toren. Het onderhoud bestaat vooral uit plaatselijk herstel van voegwerk en schilderwerk. Het herstel van bevingsschade is een aanzienlijk grotere klus. De scheuren worden hersteld door middel van inboeten en injecteren van het metselwerk. De fraaie gewelfschilderingen zijn niet gevrijwaard gebleven van bevingsschade, dus ook hier herstelwerkzaamheden die zorgvuldig uitgevoerd zullen worden

Kerk Middelstum

Deze 15e eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen, gebouwd en uitgebreid in opdracht van de familie Van Ewsum. Het interieur is gedecoreerd met 16e eeuwse muur- en gewelfschilderingen van de heilsgeschiedenis. De kerk behoort tot het Grootste Museum van Nederland.