Werkzaamheden kerk en pastorie Middelstum

Niet alleen de kerk, maar ook de pastorie van Middelstum krijgen dit jaar groot onderhoud. Om te beginnen met de kerk: behalve het reguliere onderhoud gecombineerd met bevingsherstel wordt de klokkenstoel hersteld. Hieraan is een verbindingsbalk ooit doorgezaagd om ruimte te maken voor het terugplaatsen van een gerestaureerde luidklok. De wens om de klokkenstoel te restaureren en verstevigen heeft een speciale achtergrond: het terugbrengen van twee ontbrekende luidklokken.

De pastorie krijgt een uitgebreide opknapbeurt: houtherstel en veel stuc- en schilderwerk aan gevel, binnenwanden, kapconstructie, dakbedekking, goten, en hemelwaterafvoer.

Kerk Middelstum

Deze 15e eeuwse bakstenen kruiskerk is een van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkbouw in de provincie Groningen, gebouwd en uitgebreid in opdracht van de familie Van Ewsum. Het interieur is gedecoreerd met 16e eeuwse muur- en gewelfschilderingen van de heilsgeschiedenis. De kerk behoort tot het Grootste Museum van Nederland.