Werk aan de Der Aa-kerk in Groningen

De deurtjes van de dakkapellen worden hersteld van houtrot en vervolgens samen met het ervoor liggende plafonnetje geschilderd. Ook het buitenschilderwerk van deze kerk staat gepland: montants, windveren, kozijnen, deuren, sluitstenen. Verder is er de loden gootbekleding die al al jaren problemen geeft, met name aan de zuidzijde van de kerk en waaraan we de afgelopen jaren allerlei noodoplossingen hebben aangebracht om lekkages te stoppen. Volgens Brim-plan willen we nu de loden goot vervangen, maar eerst nog met de gemeente in overleg over toepassing van materiaal.

Der Aa-kerk Groningen

De muren het koor van deze hoog oprijzende gotische kerk wijken ietwat naar buiten door de druk van de gewelven. De spitsboogvensters zijn eenvoudiger dan de grote ramen van het dwarsschip met visblaastracering. De lichtval door de grote ramen benadrukt de gotische structuur binnen. De kerk is vele malen zwaar beschadigd. Zo stortte in 1710 de toren voor de tweede keer in korte tijd in. In 1985 schreef Belcampo hier een verhaal over. De jonge Johann Sebastian Bach speelt in het geheim het Schnitger-orgel. Hij speelt maar door en door, en door dit muzikale geweld stort de toren uiteindelijk in.