Frequentie cultureel gebruik

In verband met het voorbereiden van het jaarverslag 2018 van de Stichting Oude Groninger Kerken vragen we ook dit jaar weer uw medewerking bij een kort onderzoek. U kunt het onderstaand formulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking!

Frequentie cultureel gebruik

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen en/of vragen hebben aangaande dit invulformulier, neemt u dan contact met ons op via vrijwilligers@groningerkerken.nl. Wij zijn als regel ook op woensdag en vrijdagmiddag op kantoor van de SOGK telefonisch bereikbaar. Met vriendelijke groeten, Hans Nomen en Marienus Beukema.

Toelichting

  • Zang en muziek, spreekt voor zich
    *Aantal non-profit voorstellingen - probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal voorstelling waarvoor geen gages en/of entree werd geheven in deze rubriek muziek/zang
    *Geef een zo goed mogelijke schatting van het aantal bezoekers van deze non-profit voorstellingen
  • Woordkunst en of lezingen, gaat het bijvoorbeeld over het voorlezen van verhalen en of gedichten, en bij lezingen kunt u denken aan een presentatie van een onderwerp
  • Theater, hierbij kunt u denken aan toneel uitvoeringen
  • Excursies: bijvoorbeeld georganiseerde bezoeken aan uw kerk, orgel en of begraafplaats
  • Dan is er nog de rubriek overige waar u de nog niet benoemde gebruikssituaties en de frequentie kunt vermelden