Frequentie cultureel gebruik

In verband met het voorbereiden van het jaarverslag 2019 van de Stichting Oude Groninger Kerken vragen we ook dit jaar weer uw medewerking bij een kort onderzoek. Wij ontvangen uw reactie via het ingevulde formulier graag voor, of uiterlijk op 15 januari 2020.
U kunt daartoe onderstaand formulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking!

Frequentie cultureel gebruik

Mocht u er onverhoopt niet uitkomen en/of vragen hebben aangaande dit invulformulier, neemt u dan contact met ons op via vrijwilligers@groningerkerken.nl. Wij zijn als regel ook op woensdag en vrijdagmiddag op kantoor van de SOGK telefonisch bereikbaar. Met vriendelijke groeten, Hans Nomen en Marienus Beukema.

Toelichting

  • Zang en muziek, spreekt voor zich
    *Aantal non-profit voorstellingen - probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal voorstelling waarvoor geen gages en/of entree werd geheven in deze rubriek muziek/zang
    *Geef een zo goed mogelijke schatting van het aantal bezoekers van deze non-profit voorstellingen
  • Woordkunst en of lezingen, gaat het bijvoorbeeld over het voorlezen van verhalen en of gedichten, en bij lezingen kunt u denken aan een presentatie van een onderwerp
  • Theater, hierbij kunt u denken aan toneel uitvoeringen
  • Excursies: bijvoorbeeld georganiseerde bezoeken aan uw kerk, orgel en of begraafplaats
  • Dan is er nog de rubriek overige waar u de nog niet benoemde gebruikssituaties en de frequentie kunt vermelden

Verzoek voor 2020 - bijhouden bezoekersaantallen

Verzoek: met ingang van volgend jaar 2020 vragen we u ook de bezoekersaantallen bij te houden, dit i.v.m. Buma/Stemra. Door deze cijfers bij te houden en volgend jaar december aan ons door te geven, hopen we een afkoopregeling met Buma/Stemra te kunnen treffen voor al onze kerken. Hiermee kunnen de plaatselijke commissies dan weer ontlast worden. Deze vraag treft u dus nu nog niet aan in het formulier, maar pas volgend jaar december. Maar om die cijfers te kunnen doorgeven, zult u vanaf januari wel de bezoekersaantallen zoveel mogelijk bij moeten gaan houden dit om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar overvallen wordt door dit verzoek.
NB: voor de goede orde: het betreft hier dus slechts het bijhouden van de bezoekers aan de door u georganiseerde activiteiten.