Bitterzoet erfgoed; kunst in de Akerk

01 februari 2022

18 februari start in Groningen de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Hiermee wordt regionaal en nationaal aandacht gevraagd voor de sporen van het slavernijverleden in de stad en provincie Groningen. Binnen de manifestatie Bitterzoet Erfgoed bereidt de Stichting Oude Groninger Kerken een tentoonstelling voor met nieuw, speciaal voor de manifestatie gemaakt werk van vier kunstenaars. Deze tentoonstelling wordt samengesteld onder leiding van gastcurator Ricardo Burgzorg. Daarnaast zorgen wij voor een gevarieerd, interactief publieksprogramma en educatief aanbod.

Kunst in de Akerk

De plek van de Akerk kan historisch gezien in verband worden gebracht met de bedrijvigheid rondom de economie van de slavernij en de kerk zelf bevat tastbare sporen van het slavernijverleden van Groningen. Onze stichting reflecteert op het thema van slavernij door hedendaagse beeldende kunst te presenteren in de Akerk van 18 februari tot en met 3 juli.

Vier kunstenaars maken kunstwerken speciaal voor deze tentoonstelling: Hedy Tjin, Aimée Terburg, Faisel Saro en Esli Tapilatu. Zo maakt de Nederlands-Surinaamse kunstenaar Aimée Terburg in het koor van de kerk een ruimtelijke installatie van doeken op hoge, verticale constructies. Hierin verbeelden steeds veranderende kleuren en patronen op abstracte wijze het tweeledige van het slavernijverleden. De Antilliaans-Surinaamse kunstenaar Faisel Saro realiseert een installatiekunstwerk in de sacristie, waarin tekenkunst en projectie samenkomen. In zijn kunstwerk stelt Saro het grote belang van het winti-geloof voor het verzet tegen de slavernij en de verhouding tot het christendom centraal. De Nederlands-Molukse kunstenaar en social designer Esli Tapilatu wil in zijn kunstwerk een visuele interpretatie geven van wat er 'geestelijk' gebeurde toen de Nederlanders voor het eerst naar de Molukken kwamen. In deze visuele interpretatie verweeft hij wat de bijbel vertelt over hoe om te gaan met zonde en onrecht en trekt hij de koloniale geschiedenis naar het heden.

Wandkleed

Een centrale rol is weggelegd voor een uniek, monumentaal wandkleed van maar liefst 2,5 bij 35 meter, waarin de sporen van het slavernijverleden in Groningen verbeeld worden. Het wandkleed is ontworpen door de Nederlands-Surinaamse illustrator en beeldmaker Hedy Tjin. Voor deze opdracht hebben wij ons laten inspireren door het tapijt van Bayeux: het wereldberoemde wandtapijt uit circa 1068 dat de geschiedenis verbeeldt van de Slag bij Hastings in 1066.

Bitterzoet erfgoed detail kunstwerk

Voor de vervaardiging van het wandkleed werken wij samen met het Textiel Museum en VRIJDAG. Alle Groningers uit de stad en provincie zijn welkom om met hun kennis en kunde op het gebied van textiele werkvormen hun bijdrage te leveren aan het wandkleed. Het streven is om mensen met verschillende achtergronden en uit diverse gemeenschappen te laten deelnemen aan het productieproces. Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen via vrijwilligers@groningerkerken.nl

Aangezien een wandkleed verplaatsbaar is, creëert dit mogelijkheden om het in de periode ná de manifestatie te laten rondreizen en zo aandacht voor het onderwerp te blijven genereren.

Educatie

Educatie neemt binnen de stichting een belangrijke plaats in, zo ook bij de manifestatie Bitterzoet Erfgoed. Al vele jaren bedient onze afdeling Educatie diverse onderwijsinstellingen in stad en provincie Groningen met activiteiten en programma’s waarin de dialoog centraal staat. Wij zullen ook deel uitmaken van het educatieve aanbod binnen de manifestatie met onder andere rondleidingen en workshops in samenwerking met NOORDSTAAT.

Daarnaast ondersteunen wij twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek naar sporen van het slavernijverleden in onze kerken. De uitkomsten zullen (in een nader te bepalen vorm) gepresenteerd worden.

Uitgebreid publieksprogramma

Tijdens de gehele looptijd van de manifestatie wordt op uiteenlopende tijdstippen rondom de tentoonstelling een divers publieksprogramma voor verschillende leeftijden georganiseerd. Dit programma staat inhoudelijk direct in verband met het thema Bitterzoet Erfgoed en zal bestaan uit lezingen, debatten, vertel- en theaterprogramma's, muziek- en dansvoorstellingen en culinaire presentaties in samenwerking met diverse organisaties in Groningen.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Stichting Beringer Hazewinkel.