Waar zouden wij zijn zonder vakopleiding

07 februari 2024
Psw markt akerk

Waar zouden wij zijn zonder vakopleiding

Ons vak vraagt om specifieke vaardigheden en kennis, en daarmee om gespecialiseerde vakmensen. De vraag naar deze specialisten blijft onverminderd groot. We werken daarom al jaren samen met vakopleidingen op alle niveaus. Dan moet u denken aan het begeleiden van stages en onderzoek. We laten graag drie actuele voorbeelden zien

Lees hier de blog