Noodopvang kerk Zeerijp

Datum 07 september 2022

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

In de Jacobuskerk in Zeerijp worden tijdelijk 20 mensen vanuit ter Apel opgevangen. Vanuit de kerk is er gehoor gegeven aan de oproep vanuit de orginaisatie Inlia om in kerken noodopvang te organiseren (na overleg met burgemeester Schuiling, voorzitter Veiligheidsregio Groningen).

In een zeer kort tijdbestek is er een groep van meer dan vijftig vrijwilligers gevormd, waaronder onze plaatselijke commissie, en zijn alle praktische zaken rondom de opvang gerealiseerd. Vanuit Stichting Oude Groninger Kerken is er bewondering voor de snelle realisatie van deze noodopvang.


De opvang is tijdelijk van aard, de mensen die nu opgevangen worden, zullen op termijn doorstromen naar een andere opvanglocatie zodra die locatie gereed is.