Koning bezoekt Hippolytuskerk tijdens werkbezoek Middelstum

Datum 01 september 2022

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 1 september een werkbezoek gebracht aan Middelstum. Het bezoek stond in het teken van het door aardbevingen getroffen Groninger erfgoed als gevolg van de aardgaswinning. Ook de Hippolytuskerk werd bezocht, waar de Stichting Oude Groninger Kerken sinds 2014 voor zorgdraagt. Onlangs is er in de kerk een groot bevingsschadeherstel-project afgerond.

Het bezoek begon bij de historische Herberg In de Valk. De Commissaris van de Koning in de provincie Groningen en beschermheer van de Stichting Oude Groninger Kerken, René Paas, gaf een introductie op het thema. De Koning sprak daar met eigenaren van Rijksmonumenten over de manier waarop zij hun panden gerenoveerd en versterkt hebben.

Aansluitend wandelde de Koning naar de vijftiende-eeuwse Hippolytuskerk in het dorp. Jur Bekooy, bouwkundige bij de Stichting Oude Groninger Kerken, heeft de Koning naar de kerk begeleid en voorzien van inhoudelijke informatie over bevingsschadeherstel.

‘Het monumentale gebouw moet centraal staan in de aanpak van bevingsschadeherstel. Daarbij moet je de vaak lange bouwgeschiedenis van de kerk goed kennen, die vertelt namelijk veel over de risico’s. De expertise van restauratiedeskundigen zoals architecten en aannemers is daarom essentieel bij herstel en versterken. Daarnaast is het belangrijk om onderhoud en restauratie uit te voeren zodat het gebouw zijn kracht behoudt of terugkrijgt. De stichting pleit ook voor het verduurzamen van een kerkgebouw en herbestemmen als daar behoefte aan is’, aldus Jur Bekooy.

Patty Wageman, directeur van de stichting, heette de Koning welkom in de kerk waarna hij sprak met particuliere eigenaren, vakmensen en deskundigen over schadeherstel en versterking van het erfgoed, innovatie en vakmanschap.

Aan tafel zaten onder anderen vertegenwoordigers van de Stichting Oude Groninger Kerken, het Erfgoedloket (steunpunt voor eigenaren van erfgoed met aardbevingsproblemen), Monumentencommissie en Monumentenwacht. Aannemersbedrijf, Hanzepro (opleider voor werken en werkzoekenden) en een lector Aardbevingsbestendig bouwen van de Hanzehogeschool namen ook deel aan het gesprek. Gespreksleider was de burgemeester van de gemeente Eemsdelta, Ben Visser.

Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden.