Herstel gewelven en schilderingen Hippolytuskerk Middelstum

16 juli 2021

De Hippolytus kerk is vanaf 16 augustus 2021 gesloten voor publiek en zal naar verwachting in maart 2022 de deuren weer openen. In deze periode worden de gewelven en schilderingen in de kerk hersteld en gerestaureerd.

Middelstum Interieur

Op 16 augustus wordt gestart met het voorbereidende werk zoals het inpakken van meubilair en orgel. De bouwkundige werkzaamheden worden vervolgens uitgevoerd door Sietsema Aannemersbedrijf uit Uithuizen en over het herstel van de gewelfschilderingen zullen restauratoren van Bouwhuis & Journée Muurschilderingen uit Arnhem zich ontfermen.

Tijdens al deze werkzaamheden is de kerk gesloten voor publiek

Werkzaamheden afgerond

Volgens de huidige planning zal het werk in maart 2022 zijn afgerond (dat hangt onder andere af van de temperatuuromstandigheden in de winter) en de deuren weer openen.