Haantje terug op toren Kropswolde

Datum 24 juni 2021

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Dinsdag 29 juni wordt om 9.00 uur het opnieuw vergulde haantje teruggeplaatst op zijn vertrouwde plek: de toren van Kropswolde. Dit moment is een bekroning en tegelijkertijd de afronding van het groot onderhoud en herstel van de kerk, dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Onderhoud, herstel en kleuronderzoek

Voordat we de haan opnieuw hebben verguld met bladgoud, is er veel gebeurd. Het was een combinatie van bevingsschadeherstel aan ex- en interieur van de kerk en toren en regulier onderhoud. Scheuren in het metselwerk en uitgesleten voegwerk zijn aangepakt. Het pleisterwerk aan de binnenzijde van de kerk was in slechte staat en is omvangrijk hersteld en daarna gewit. Ook de roestende muurankers en lekkages in de goten zijn we niet vergeten. Tenslotte zijn de looppaden in de kap verbeterd en de ladders in de toren vastgezet of waar nodig vervangen.


Aan de buitenkant is de kerk geheel geschilderd in de oorspronkelijke kleuren van rond 1900. Vooral aan de toren is dit te zien. Om de kleuren te bepalen, laten wij voorafgaand aan de uitvoering altijd uitgebreid kleurhistorisch onderzoek verrichten.

Kerk en toren Kropswolde

De huidige kerk stamt uit 1778. Het is een eenvoudige, driezijdig gesloten zaalkerk. De muren worden geleed door ingezwenkte steunberen die niet tot aan de dakrand doorlopen. Na de sloop van de vrijstaande, middeleeuwse toren is in 1888 een nieuwe tegen de voorzijde van de kerk geplaatst. Deze toren is ontworpen door architect Alons en gebouwd in een eclectische stijl, waarbij elke geleding een eigen karakter heeft. Het herstel van de oorspronkelijke kleuren doet ook het werk van Alons eer aan.