Karakteristiek groen rondom kerk Wittewierum hersteld

Datum 23 maart 2021

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Dinsdag 23 maart is gestart met de aanplant van nieuwe bomen op het kerkhof van Wittewierum. Vanwege essentaksterfte zijn eind 2019 bijna veertig essen gekapt rondom de kerk van Wittewierum. Omdat het aangezicht van het kerkhof een rijksmonument is, herstellen we dit door de aanplant van de nieuwe bomen. Daarnaast sluit dit aan bij ons beleid over verduurzaming en biodiversiteit.

De aan te planten bomen zijn nu nog van een klein formaat (wij zijn gebonden aan de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgestelde maten van de plantgaten), maar over een aantal jaren zal het kerkhof weer een mooie groene oase in het landschap zijn. Midden op het terrein staat nog een aantal zeer karakteristieke essen. Bij deze essen is kroonverzorging uitgevoerd en in een aantal bomen zijn boomankers aangebracht. Dit alles met het doel deze bomen voorlopig te sparen.

Verduurzamen en biodiversiteit

Al vijftig jaar beheren en onderhouden wij kerken en synagogen, maar ook unieke historische kerkhoven. Deze kerkhoven zijn niet alleen van grote waarde vanwege de vele, vaak monumentale graven en grafstenen, maar ook door de prachtige bomen, boomgroepen en andere bijzondere flora en fauna. Verduurzamen en biodiversiteit is een speerpunt binnen de stichting. We kiezen daarom ook voor een mix van bomen in Wittewierum.

  • Bij herplant wordt gebruik gemaakt van streekeigen boomsoorten die passen bij het landschapsbeeld van deze streek.
  • Er is gekozen voor een bonte beplanting van meerdere soorten in plaats van een monocultuur van één soort en één leeftijd. Door gevarieerdere aanplant, is de beplanting vitaler en bestendiger tegen boomziekten en plagen.
  • Er is ook gekozen voor klimaatbestendige bomen. Door klimaatverandering zijn er soorten (bijvoorbeeld Beuk, Fijnspar en Lijsterbes) die het op termijn minder goed zullen gaan doen in ons klimaat. Andere soorten zijn daarentegen weer beter bestand tegen klimaatopwarming (bijvoorbeeld de Plataan).
  • Daar waar mogelijk zijn faunavriendelijke boomsoorten toegepast. Dit zijn soorten met bloesem (van belang voor insecten) en vruchten/ zaden (voor vogels).

Verslaglegging ter plaatse...

Een verslag van RTVNoord met foto's en video. Onze collega Groenmanagement Miriam van der Waart werd geïnterviewd.

Mede mogelijk gemaakt door

Het herstel van het kerkhofaanzicht is mede mogelijk gemaakt door een gift van Stichting J.B. Scholtenfonds en wordt gefinancierd vanuit het Gouden Bomenfonds.