Nieuws

Prijsvraag verduurzaming iconische stadskerken
Prijsvraag verduurzaming iconische stadskerken

Hoe verduurzaam je een middeleeuwse stadskerk, met behoud van zijn schoonheid? Het Rijk roept ontwerpers, technici en erfgoedspecialisten op hun krachten te bundelen en heeft een openbare prijsvraag uitgeschreven: 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken’. Negen stadskerken, waaronder onze Akerk, staan model voor de ontwerpvoorstellen. Een uitgebreid artikel hierover inclusief interview met SOGK directeur Patty Wageman staat in Trouw.

De positie en het belang van architectuur bij Groninger kerken
De positie en het belang van architectuur bij Groninger kerken

SOGK bouwkundige Jur Bekooy had op verzoek van GRAS (architectuurcentrum voor en van Groningen) samen met Marco Glastra (Groninger Landschap) en Rik van Niejenhuis (Groninger Dorpen) een uitgebreid en interessant interview over architectuur, landschap en dorpen. Jur Bekooy: ‘Onze gebouwen zijn van gebakken klei, ze komen voort uit de grond. Het landschap, de mensen die er wonen en de architectuur die daaruit voortkomt, vormen een eenheid.’