Overdracht kerk Noordlaren

Datum 29 november 2021

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Op donderdag 2 december 2021 draagt de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen de Bartholomeϋskerk in Noordlaren over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De monumentale kerk is door de Protestantse Gemeente en haar rechtsvoorgangers zorgvuldig beheerd. Stichting Oude Groninger Kerken zal zorgdragen voor het in goede staat houden van de kerk, zodat deze behouden blijft voor de toekomst. Met de overdracht door de Protestantse Gemeente heeft onze stichting 98 kerken, 2 synagogen, 62 kerkhoven en 9 (vrijstaande) torens in haar bezit. De Protestantse Gemeente gaat de kerk terughuren, waardoor in het huidige gebruik niets wijzigt.

Historie kerk Noordlaren

Waarschijnlijk stond er in de twaalfde eeuw al een houten kapel in Noordlaren. Deze werd opgevolgd door een stenen gebouw, gewijd aan de apostel Bartholomeϋs. De kerk is geheel in baksteen opgetrokken. Dat is opmerkelijk omdat voor de meeste Groninger kerken in deze periode tufsteen werd gebruikt. Deze kerk is in drie fases gebouwd: omstreeks het einde van de twaalfde eeuw is het koor gebouwd, gevolgd door het onderste deel van de toren (vroeg dertiende eeuw) en uiteindelijk het schip.

Het witgeschilderde interieur wordt geaccentueerd door de blauw geschilderde houten balkenzoldering, de vloer van de rode Bremer zandstenen tegels en het bruin van banken en kansel. Van de drie romaanse vensters in het koor is alleen het venster aan de noordkant intact gebleven en eind twintigste eeuw voorzien van gebrandschilderd glas, de schutspatroon Bartholomeüs voorstellend. Tijdens de restauratie in de jaren zeventig van de vorige eeuw werden resten van een schildering boven de triomfboog ontdekt, vermoedelijk Christus en de twaalf apostelen voorstellende.

In 1876 verving de firma Van Oeckelen het oude Lohmanorgel uit 1820 door een orgel op een balustrade over de gehele breedte van de kerk. De orgelkast heeft fraai gesneden vleugelstukken en wordt bekroond door engelen met bazuinen en siervazen.

De kerk had een belangrijke positie in de omgeving. Het was een kerk, waar priesters gewijd werden, maar waar ook trouw, doop en rouw plaatsvonden.