Herstel gewelven en schilderingen Hippolytuskerk Middelstum

23 november 2021

In de Hippolytuskerk in Middelstum worden de indrukwekkende gewelven en schilderingen momenteel hersteld en gerestaureerd als gevolg van aardbevingsschade. Het herstel gebeurt in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken. De steigers staan nu in de viering en transepten van de kerk opgebouwd. Als je hier bovenop staat, sta je met je neus op de bijzondere zestiende-eeuwse schilderingen van bijvoorbeeld Het Laatste Oordeel (met indrukwekkend geschilderde hemel en hel) en de Pinksterviering. Een uniek moment.

Restauratie en herstel

De grote, vijftiende-eeuwse bakstenen kruiskerk is één van de mooiste voorbeelden van laatgotische kerkgebouwen in Groningen. De schilderingen dateren vermoedelijk van rond 1520 en kwamen tijdens de restauratie in de jaren zeventig van de vorige eeuw aan het licht toen kalklagen werden verwijderd. Enkele schilderingen zijn vermoedelijk gemaakt naar de voorbeelden van kunstschilder en tekenaar Albrecht Dürer (Neurenberg 1471-1528).

Middelstum hel
Test 1

Al in 2014 waren flinke scheuren zichtbaar in de gewelven als gevolg van aardbevingen. Holstein Restauratie Architectuur heeft toen samen met Stichting Oude Groninger Kerken de schade in kaart gebracht. Vervolgens is samen met Bouwhuis-Journée Restauratoren Muurschilderingen uit Arnhem een herstelplan gemaakt. Een nauwkeurige, doordachte aanpak is een voorwaarde bij deze historisch zeer waardevolle schilderingen. Daarnaast is uiteraard overleg met het Instituut Mijnbouwschade Groningen en haar voorgangers vereist om tot herstel te kunnen overgaan.

De werkzaamheden bestaan uit herstel van de gemetselde gewelven, van de pleister- en witsellagen en van de vele schilderingen. De bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door Sietsema Aannemersbedrijf uit Uithuizen.

Tijdens de werkzaamheden is de kerk gesloten voor publiek, maar zal naar verwachting in maart 2022 de deuren weer openen.