Nieuws

Overdracht kerk Noordlaren
Overdracht kerk Noordlaren

Op donderdag 2 december 2021 draagt de Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen de Bartholomeϋskerk in Noordlaren over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De monumentale kerk is door de Protestantse Gemeente en haar rechtsvoorgangers zorgvuldig beheerd. Stichting Oude Groninger Kerken zal zorgdragen voor het in goede staat houden van de kerk, zodat deze behouden blijft voor de toekomst. Met de overdracht door de Protestantse Gemeente heeft onze stichting 98 kerken, 2 synagogen, 62 kerkhoven en 9 (vrijstaande) torens in haar bezit. De Protestantse Gemeente gaat de kerk terughuren, waardoor in het huidige gebruik niets wijzigt.

Herstel gewelven en schilderingen Hippolytuskerk Middelstum
Herstel gewelven en schilderingen Hippolytuskerk Middelstum

In de Hippolytuskerk in Middelstum worden de indrukwekkende gewelven en schilderingen momenteel hersteld en gerestaureerd als gevolg van aardbevingsschade. Het herstel gebeurt in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken. De steigers staan nu in de viering en transepten van de kerk opgebouwd. Als je hier bovenop staat, sta je met je neus op de bijzondere zestiende-eeuwse schilderingen van bijvoorbeeld Het Laatste Oordeel (met indrukwekkend geschilderde hemel en hel) en de Pinksterviering. Een uniek moment.