Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden toren Ulrum gestart
Onderhoudswerkzaamheden toren Ulrum gestart

De toren van de kerk van Ulrum, een van de kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) staat in de steigers voor groot onderhoud. Dat was hard nodig ook want met name het voegwerk was in slechte staat. De leibedekking van de spits wordt gerepareerd, wijzerplaten opnieuw geschilderd. In de toren worden enkele houten vloeren hersteld, en ook het mechanische uurwerk wordt onder handen genomen. Als alles meezit zijn de werkzaamheden eind oktober gereed. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van aannemer Dijkstra de Graaf uit Engwierum.

Statenfractie CDA Groningen en CDA Eemsdelta willen religieus erfgoed behouden
Statenfractie CDA Groningen en CDA Eemsdelta willen religieus erfgoed behouden

De afgelopen jaren is het aantal kerkbesturen dat niet meer in het onderhoud van kerken kan voorzien verder toegenomen. In het Groningse ommeland zal deze druk naar verwachting ook in de komende jaren blijven groeien door secularisatie en krimp. Om te zorgen dat kerken in de toekomst behouden blijven en een passende bestemming houden is het belangrijk om samen met inwoners te werken aan een zogeheten kerkenvisie.