Kunnen de gemeenten het religieus erfgoed redden?

Datum 04 juli 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

In de komende jaren zullen honderden kerken de deuren moeten sluiten. Wat gaat er met al dat religieus erfgoed gebeuren? Het kabinet wil dat Nederlandse gemeenten er plannen voor gaan maken. Daar staan de gemeenten voor in de rij. Maar is daarmee de toekomst van al die kerkgebouwen gewaarborgd? (Bas Roetman in Trouw - 4 juli 2020)

Nieuwe functie voor honderden kerken

Dat is nodig, want kerken verliezen in rap tempo hun religieuze functie. Van de bijna 6900 kerken in Nederland heeft een kleine 1400 inmiddels een andere bestemming, bijvoorbeeld als woning, als buurthuis, of als boekhandel, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van deze krant. Soms worden kerken gesloopt.

 

De verwachting is dat in de komende jaren voor nog eens honderden kerken een nieuwe functie moet worden gezocht. Niet zelden gaan de sluitingen en herbestemming met veel emoties gepaard: het gebouw was decennialang voor veel kerkgangers een thuis, waar gedoopt, getrouwd en gerouwd werd.
Link Trouw

Gemeenten in actie om verpaupering van kerken tegen te gaan

Nederlandse gemeenten maken plannen om kerken die sluiten, een goede nieuwe bestemming te geven en ze zo te behoeden voor sloop. (Artikel Trouw Bas Roetman 3 juli 2020)
LInk naar het artikel