Middeleeuwse kerken - een dubbelinterview

Datum 29 februari 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

'Nergens op aarde vind je zo'n concentratie van middeleeuwse kerken als in Noord-Nederland. Maar het beeldbepalende erfgoed lijdt onder ontkerkelijking en de tand des tijds. Stichtingen vechten voor behoud maar kijken daarbij nauwelijks over de provinciegrenzen.'
(Dubbelinterview DvhN - 29 februari 2020 - tekst Bert Nijmeijer)

En God voor ons allen

Regnerus Steensma, oprichter van zowel de Stichting Oude Groninger Kerken (1969) als de Stichting Alde Fryske Tsjerken (1970), was wat je noemt een panprovinciaal denker. De godshuizen in beide provincies gingen de kerkendeskundige uit Buitenpost aan het hart. Het voortbestaan van honderden eeuwenoude kerkjes werd bedreigd. Ontkerkelijking en de tand des tijds lagen op de loer. Er moest wat gebeuren. Steensma wist mensen en middelen te verenigen. Hij overleed in 2012.

Patty Wageman (SOGK) en Gerko Last (SAFT)

Het noorden van Nederland herbergt een bijzondere schat. Nergens in Europa, nergens in de wereld, vind je zoveel middeleeuwse kerken en kerkjes bij elkaar. De relatief smalle strook land – die loopt van Friesland via het Groninger Hogeland en de Duitse waddenkust tot in Denemarken – is bezaaid met oude kerkjes, elk met een even rijke als roerige geschiedenis. Een erfgoedwalhalla, Unesco-waardig.