Nieuws

Terugblik op een bijzonder jaar
Terugblik op een bijzonder jaar

Het jaar 2020 startte veelbelovend: de feestelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument van de in juni 2019 overgedragen pastorie met leerkamer van ds. Ader in Drieborg , de afronding van de restauratie en de ingebruikname van de Sebastiaankerk in Bierum, de MonteverdiDag, een minifestival in samenwerking met Festival Oude Muziek Utrecht in Groningen en de grootse opening van de Schoolkerk in Garmerwolde op 28 februari van dit jaar waren voor de nieuwe directeur Patty Wageman slechts een voorproefje van waartoe de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) in staat is.

Kaart religie en begraven
Kaart religie en begraven

Al vanaf de vroege prehistorie richtten mensen het landschap in met markante herinneringspunten. De mensen van de Trechterbekercultuur bouwden al rond 3000 v.Chr. de bekende hunebedden. Later in de Jonge Steentijd en in de Bronstijd werden grafheuvels opgeworpen. Deze zichtbare resten uit het verre verleden worden op de Kaart religie en begraven vergezeld van alle hedendaagse, nog bestaande begraafplaatsen. Op de kaart staan ook rijksmonumentale religieuze gebouwen, zoals kerken, klokkenstoelen en kapellen.