AFGELAST - Restaureren doe je zo - Lezing SOGK

Datum 09 oktober 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

AFGELAST
Op donderdag 22 oktober om 19.30 uur organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een lezing met de titel: Restaureren doe je zo. De lezing vindt coronaproof plaats in het kantoor van de SOGK, de remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel 14 in Groningen. Er is plek voor 30 belangstellenden. De lezinggevers zijn Jur Bekooy en Christiaan Velvis, beide bouwkundigen van de SOGK, en beide met een schat aan ervaring in het monumentale restauratievak. De lezing duurt ruim een uur en er is geen pauze. Wel is er gelegenheid om achteraf vragen te stellen aan de beide bouwkundigen.

Zo doe je dat

De doelstelling van de Stichting luidt: ‘Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor’. De zorg voor het behoud van het kerkelijk erfgoed komt in de eerste plaats tot uitdrukking in restauraties en herstelwerkzaamheden,

 

De lezing gaat over een halve eeuw restauratiebeleid bij de SOGK: van: ‘’herstel in oude luister’ tot omgevingsgerichte monumentenzorg’ en over het wankele evenwicht tussen de strijd tegen verval en het verlies aan authenticiteit. Er wordt stilgestaan bij de uitspraak: ‘Restaureren is vernielen’. Veel materialen, constructies en bouwdelen zijn immers verdwenen als gevolg van - zonder uitzondering goedbedoelde - restauraties. Des te meer reden voor de SOGK altijd minstens drie keer na te denken alvorens in te grijpen in een gebouw of kerkhof.