Pastorie en Leerkamer nu gemeentelijk monument

Datum 15 januari 2020

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Op woensdag 15 januari werd met de plaatsing van het Monumentenschildje de Monumentenstatus van de pastorie met leerkamer in Drieborg fysiek bekrachtigd. Deze plaatsing gebeurde door wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt, de heer Erik Ader, voorzitter van de Ds. Aderstichting en de heer Peter Breukink, (scheidend) directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). In juni 2019 werd de pastorie met leerkamer overgedragen van de Ds. Aderstichting aan de SOGK.

Gemeentelijk monument

De aanwijzing tot beschermd gemeentelijk monument is het gevolg van een verzoek van de Stichting Oude Groninger Kerken aan het college van de gemeente Oldambt. Het pand is gewaardeerd volgens de landelijk erkende criteria architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde en stedenbouwkundige waarde, alsmede de toegevoegde criteria gaafheid en zeldzaamheid. Met de Voormalige School in Beerta vormt dit complex het tweede gemeentelijke monument in de gemeente Oldambt.

 

In 2020 herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van het nazibewind. De oorlog en de ermee gepaard gaande vervolging van onder meer joodse inwoners en verzetslieden vormen belangrijke thema’s binnen onze herdenkings- en herinneringscultuur. Uit recent onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat herinneringserfgoed een belangrijke functie heeft in het tastbaar en beleefbaar maken van het verleden. Zo kan het belangrijk zijn om een gebouw monumentale bescherming te verlenen op grond van zijn sociale waarde en het belang van het verhaal dat dit erfgoed vertelt en in herinnering houdt.

Het verhaal en de betekenis van het Aderhuis in Drieborg

Uit recent onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat herinneringserfgoed een belangrijke functie heeft in het tastbaar en beleefbaar maken van het verleden. Door een gebouw monumentale bescherming te verlenen blijft het verhaal dat het vertelt, behouden voor de toekomst. Een gebouw dat die monumentale bescherming zeker verdient is het Aderhuis in Drieborg. Dit complex werd in 1950 gerealiseerd door de bevlogen predikantsvrouw en oorlogsweduwe Johanna Adriana Ader-Appels en is in 2019 eigendom geworden van de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze brochure vertelt in vogelvlucht de achtergronden van dit levenswerk van ‘Mevrouw Ader’ in Oost-Groningen.
De brochure