Kleurrijke restauratie in 2020 van start

29 september 2019

Kleurrijke restauratie interieur kerk Onderdendam in 2020 van start

Onlangs werd bekend dat de subsidieaanvraag van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bij de provincie Groningen voor de restauratie en groot onderhoud van de kerk aan het Boterdiep in Onderdendam positief werd beoordeeld. Hierdoor kan naar verwachting in de loop van 2020 met de restauratie van deze karakteristieke kerk worden begonnen. O.V.T. architecten in Groningen heeft in opdracht van de SOGK inmiddels het restauratieplan opgesteld en gaat dit werk begeleiden.

Wat gaat er gebeuren?

Door de restauratie van het schilderwerk ondergaat het interieur een ware metamorfose. Bij de architectuur van de Groningse Amsterdamse School gaat het ook bij uitstek om de oorspronkelijke, zéér karakteristieke kleurtoepassing door de toenmalige architecten. Het is mede daarom dat het schilderwerk wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke kleuren uit 1932. Ook het glas-in-lood en het pleister- en witwerk worden hersteld.

Kleurrijke restauratie (Monumentaal)

Exterieur deels klaar

De afgelopen jaren heeft de SOGK de buitenzijde van de kerk al voor een groot deel hersteld. Het ging hierbij om het dak, de goten en het buitenschilderwerk. De oorspronkelijke kleuren uit de bouwtijd zijn teruggebracht. De prachtige resultaten hiervan zijn dagelijks te zien voor een ieder die de kerk passeert. Dankzij de toekenning van de restauratiesubsidie van de provincie Groningen wordt nu de restauratie van het interieur mogelijk.