Nieuw Fonds op naam voor SOGK

Datum 16 september 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Na het fonds ‘Perzik van Onsterfelijkheid’ voor het behoud van schrijversgraven in Nederland is er sinds kort een tweede fonds in Nederland voor het behoud van belangrijke historische kerkhoven en de grafcultuur, en wel in de provincie Groningen. Dit nieuwe fonds is opgericht door H.C. Veerkamp onder de naam ‘Funerair Fonds Hugo C. Veerkamp’ en is ondergebracht bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

 

De heer Veerkamp is bij de kennismaking van het werk zeer onder de indruk geraakt van de kwaliteit van het werk van de stichting, de visie op het beheer en de inzet in vrijwilligers bij de instandhouding van haar bijna zestig historische kerkhoven. De Stichting ontving hiervoor een aantal jaren geleden de Gouden Terebinth van de landelijke stichting op het gebied van de funeraire cultuur. De heer Veerkamp wil met dit fonds projecten van de stichting mogelijk maken, waarbij ook aandacht is voor onderzoek en het uitgeven van bijzondere publicaties. Het startkapitaal is € 50.000 waarmee gerefereerd wordt aan het 50-jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken dit jaar.

Fonds op naam

Bij de Stichting Oude Groninger Kerken kan een gever van minimaal € 45.000 een fonds op naam oprichten. Bij een dergelijk fonds door schenking van vermogen kunnen afspraken worden gemaakt over het vruchtgebruik. Men bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds. De stichting zorgt voor het beheer van het fonds en geeft een heldere jaarlijkse rapportage. De SOGK kent o.a. de volgende fondsen op naam: M.V.A. Dierckxfonds, Thesingefonds, Peter Breukinks Noodfonds, Herstelfonds getroffen kerken Swarts-Jansema Fonds, het Hoeksema Du Pui Fonds en het Unico Ripperda Fonds.