Groningen hart van discussie over religieus erfgoed in een divers Europa

Datum 14 juni 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Dankzij een conferentie georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken, is Groningen van 19 tot 21 juni het internationale centrum van deskundigen op het gebied van religieus erfgoed. Ruim 175 wetenschappers, erfgoed specialisten, beleidsmakers en studenten van over de hele wereld komen tijdens deze conferentie bij elkaar om te onderzoeken hoe erfgoed ingezet kan worden als verbindend element in multiculturele samenlevingen, in plaats van als middel om minderheden buiten te sluiten. Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, zal op donderdag 20 juni tijdens een grote plenaire sessie in de Der Aa-kerk zijn visie geven op erfgoed.

Het belang van religieus erfgoed

“Door secularisatie en migratie verandert de religieuze samenstelling van Europese samenlevingen, waardoor het religieuze landschap steeds complexer wordt”, aldus directeur van het Centrum voor Religie en Erfgoed van de RUG, professor Todd Weir. "Dit biedt zowel uitdagingen als kansen aan organisaties, overheidsinstellingen en wetenschappers die zich bezighouden met het behoud en de promotie van cultureel erfgoed. Hoe zou het pluriforme Europese religieuze verleden gepresenteerd moeten worden? Hoe kan erfgoed vertaald worden naar een publiek dat zich niet verbonden voelt met lokale religieuze tradities? Deze dringende vragen komen aan bod tijdens de conferentie.”

Drie dagen 60 presentaties

Gedurende drie dagen vinden er 60 presentaties plaats in de Remonstrantse Kerk en de Der Aa-kerk waarin erfgoed-experts kennis over en ervaringen met religieus erfgoed uitwisselen. Centraal staat de vraag hoe dit erfgoed wordt vormgegeven en beleefd in multiculturele samenlevingen, om zo tot aanbevelingen te komen naar aanleiding van best practices uit heel Europa.

DvhN over de conferentie

Door een grote conferentie met ruim 175 deelnemers is Groningen volgende week drie dagen lang het internationale centrum van religieus erfgoed.

 

De conferentie, die woensdag begint, is georganiseerd door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken. In drie dagen zijn er in totaal zestig verschillende presentaties over 23 verschillende thema’s in de Remonstrantse kerk en de Der Aa-kerk, beide in Groningen.