Waarom begon De Afscheiding uitgerekend hier?

Datum 22 april 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Waarom begon het uitgerekend hier? ,,De sociale tegenstellingen waren hier heel groot”, vertelt De Jong. ,,En Ulrum was een geïsoleerd dorp, omringd door water.”

Een klassenstrijd

Hij stuitte op het verhaal via de vrouw van zijn vader, een directe nazaat van De Cock. ,,Een kerkstrijd waar koning Willem I op een gegeven moment zelfs soldaten op af stuurde, dat intrigeerde me. Ook al ben ik zelf niet christelijk en ook geen Groninger.”

 

De journalist/schrijver uit Delft verdiepte zich in het theologische dispuut en dook in de archieven. Hij ontdekte dat achter het geloofsconflict een klassenstrijd schuilging.