CBS De Triangel wordt Sleutelbewaarder

Datum 22 maart 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

CBS De Triangel wordt op vrijdag 29 maart Sleutelbewaarder van de Molukse kerk in Appingedam. Met het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) maken kinderen kennis met de kerk in hun buurt en gaan de school en de kerk structureel samenwerken. CBS De Triangel is hiermee de elfde school die meedoet aan dit project. De Molukse kerk is sinds 2014 een van de leden van de Groninger Kerkenfamilie.

Startdag is vrijdag 29 maart 2019

Bij de feestelijke start van het Sleutelbewaardersproject op vrijdag 29 maart ontvangen de leerlingen een échte sleutel van de kerk. Er wordt er een certificaat ondertekend door twee leerlingen, een vertegenwoordiger van de kerk en de directeur van de Stichting Oude Groninger kerken, om de samenwerking te bezegelen. Er is muziek en er zijn hapjes in Molukse stijl. De kinderen spelen vervolgens het Sleutelbewaardersspel, waarbij ze spelenderwijs kennismaken met het gebouw en de Molukse cultuur en geschiedenis. Het spel zit, met de sleutel van de kerk, in de speciale Sleutelbewaarderskist.

 

Er doen nu elf scholen en kerken in de provincie mee aan Sleutelbewaarders. Het project is in juni 2016 van start gegaan in Garnwerd, daarna volgden Obergum, Woltersum, Engelbert, Tolbert, Adorp, Solwerd, Garmerwolde, Breede en ’t Zandt.