Interieur kerk Harkstede weer in gebruik na restauratie

Datum 14 maart 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Na een grootschalige restauratie van het interieur wordt de kerk van Harkstede, een van de leden van de Groninger Kerkenfamilie, op vrijdag 29 maart weer in gebruik genomen. Het interieur is de afgelopen negen maanden flink onder handen genomen. Hierbij werd slecht muurverfwerk geheel verwijderd en werd vervolgens een nieuwe witkalklaag aangebracht, de vloeren werden hersteld en het snijwerk en decoratieschilderwerk gerestaureerd. Bijzondere elementen hierbij vormen het gedenkbord en de gebrandschilderde raampjes die zich in de voormalige bibliotheek bevinden en die eveneens werden gerestaureerd.

Op weg naar museumkerk

Tegelijk met de restauratiewerkzaamheden zijn ook aanpassingen aan het verwarmingssysteem en het installatiewerk uitgevoerd. Dit om de kerk voor de toekomst geschikt te maken als ‘museumkerk’. Rode draad in de ‘museumkerk’ wordt gevormd door de stichter Henric Piccardt. De opmerkelijke architectuur, de veelheid aan bijzondere en waardevolle ornamenten, het Schnitger-orgel vertellen samen het verhaal van deze Nederlandse avonturier en van zijn wonderlijke levensloop, zo nauw verbonden met deze kerk. De bouw van de kerk mag als het hoogtepunt in zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling worden beschouwd.

 

Henric Piccardt (Woltersum, 25 maart 1636 - Harkstede, 6 mei 1712) was een Nederlands avonturier, diplomaat, syndicus (van 'Stad en Ommelanden') en borgheer van de Fraeylemaborg, Klein Martijn en De Ruthen. Kern van het toekomstige herbestemmingsplan is dat de kerk zelf het museum wordt; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als een gebouw waarin een museum wordt gehuisvest. Wat men te zien krijgt, is een reconstructie van de situatie en sfeer ten tijde van bouwheer Henric Piccardt. De doelen waartoe hij de kerk bestemde (kerk, grafkelder voor de familie, werk- en ontvangstruimte, privébibliotheek en het Schnitger-orgel) fungeren daarbij als leidraad. De nu afgeronde restauratie van het interieur is de eerste aanzet tot realisatie van de museumkerk.