Presentatie website Corpus Roemeling

Datum 01 oktober 2019

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Een website biedt vanaf zaterdag 19 oktober toegang tot een interactief gegevensbestand van patroonheiligen en priesters van alle kerken in Groningen en Drenthe van voor 1640 en daarnaast een dataset van heiligen en geestelijken in de provincie Fryslân van voor 1600. De gegevens werden verzameld door de in 2017 overleden Friese historicus en genealoog Otto Roemeling. De Fryske Akademy en de Stichting Oude Groninger Kerken presenteren de nieuwe website op zaterdag 19 oktober tijdens een bijeenkomst in de Hippolytuskerk te Middelstum vanaf 15.00 uur.

Uitnodiging

De Fryske Akademy en de Stichting Oude Groninger Kerken nodigen u hierbij graag uit voor de presentatie van de website corpusroemeling.nl. Daarop wordt interactief het enorme gegevensbestand ontsloten van de Friese historicus en genealoog Otto Roemeling betreffende de patroonheiligen en de priesters van alle kerken in Groningen en Drenthe vóór 1640. Het biedt tevens toegang tot de al eerder gepubliceerde dataset over de heiligen en geestelijken in de provincie Fryslân vóór 1600.
UItnodiging

 

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) Waar: de Hippolytuskerk van Middelstum, Concordiaplein 1, 9991 BB Middelstum Toegang: gratis; opgave vooraf is gewenst; dat kan via de website. www.fryske-akademy.nl/