De Ploeg - excursie en schenking schilderij

Datum 11 september 2018

Terug naar NieuwsTerug naar het Nieuwsoverzicht

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Kunstkring De Ploeg werd opgericht. Op vrijdag 14 september organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) daarom een begeleide busexcursie langs een aantal ‘Ploegkerken’ in het Reitdiepgebied. Er zijn al flink wat aanmeldingen binnen, maar er kunnen nog wat mensen bij. Onderdeel van deze excursie vormt de overhandiging van een werk van Johan Dijkstra aan de directeur van de SOGK Peter Breukink.

Deze excursie langs kerken vormde de aanleiding voor een donateur van de stichting om het in haar bezit zijnde schilderij van Johan Dijkstra aan de stichting te schenken. Het schilderij heeft zij enige tijd geleden gekocht, maar vond het nu een gepast moment om het schilderij aan onze stichting over te dragen in de hoop dat meer mensen ervan kunnen genieten. Er is inmiddels contact met het Groninger Museum over het in bruikleen geven van dit bijzonder werk.