Verhalen Groninger kerken

De rouwborden van Nuis

In het dertiende-eeuwse kerkje van Nuis hangen twaalf opvallend zwarte borden aan de witte wanden. Ze werden gemaakt na het overlijden van jonkers en edelvrouwen. Je zou het misschien niet zeggen als je de borden ziet hangen, maar ze hebben een lange zwerftocht achter de rug. De rouwborden waren van de Friese grietmanfamilies Van Teyens en Fockens en hoorden niet thuis in Groningse Nuis, maar in het Friese Beetsterzwaag. Bent u nieuwsgierig geworden naar het verhaal achter de reizende rouwborden? Lees dan gauw het verhaal van de kerk van Nuis.

Download
De kerk van Nuis

Zie verder
Kerk Nuis
Kerkensite: kerknuis.nl/

Word donateur
Word donateur