Verhalen Groninger kerken

De langbenige vrienden van Niehove

In de kerk van Niehove bevindt zich een oud deel beschilderd glas waarop de kerk is afgebeeld. Het venster is een overblijfsel van de gebrandschilderde ramen die vermoedelijk gemaakt zijn in het derde kwart van de zeventiende eeuw. Op het dak van de kerk is een paal te zien met daarop een groot ooievaarsnest. Eind negentiende eeuw werd het raam verwijderd, volgens de notulen ‘ter voorkoming dat de projectielen der veelbelovende schooljeugd, welke er reeds eenige beschadiging aan hebben toegebracht het geheel zullen vernielen.' Het raam heeft een bijzondere betekenis voor de kerk van Niehove. Ooit waren ooievaars namelijk graag geziene gasten van de kerk. Het nest werd in stand gehouden door de parochianen en zou zich al vanaf de vijftiende eeuw op het dak hebben bevonden. U leest er meer over in het verhaal van de kerk van Niehove.

Download
De kerk van Niehove

Zie verder
Kerk Niehove
Kerkensite: kerkniehove.nl/

Word donateur
Word donateur