Verhalen Groninger kerken

De grafkelder van Midwolde

Tegenwoordig worden slechts overledenen van koninklijken bloede nog bijgezet in de crypte van een kerk - zoals in de Nieuwe Kerk te Delft - maar tot circa midden 19e eeuw was het gebruikelijk om gestorvenen in de kerk te begraven. Vooral de wat rijkere families konden zich dit veroorloven. Toch ontkwamen ook hun stoffelijke overschotten er na enige tijd niet aan een lijklucht te verspreiden: hier komt de uitdrukking 'rijke stinkerds' vandaan. Ook in Midwolde werd de adel in de crypte van de plaatselijke kerk bijgezet. U leest er alles over in het verhaal van de kerk van Midwolde.

Download
De grafkelder van Midwolde

Zie verder
Kerk Midwolde
Kerkensite: kerkmidwolde.nl

Word donateur
Word donateur