Verhalen Groninger kerken

De geschiedenis van de Groninger kerken bestaat niet alleen uit jaartallen, bouwstijlen en orgels. Elke kerk vertelt zijn eigen verhaal, over stenen duivels, hostiewonderen, onthoofde heilige of beenderen die in de kerkmuur werden gemetseld. Dit zijn niet alleen spannende verhalen, maar ze laten ook zien hoe rijk de historie is van het Groningerland. En ze plaatsen de kerk in de loop van de geschiedenis.

De waterstaatskerk van Klein Wetsinge

Nadat de vervallen dertiende-eeuwse kerk van Groot Wetsinge werd gesloopt, werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de kerk van Klein Wetsinge gebouwd. De nieuwe kerk is een zogenaamde ‘waterstaatskerk’. Met dit begrip wordt meestal een kerk bedoeld die gebouwd is met steun of onder toezicht van Rijkswaterstaat. De ingenieurs die bij deze instelling in dienst waren hebben het uiterlijk van de Nederlandse bouwkunst in de negentiende eeuw sterk beïnvloed. Wilt u meer weten over de eigenzinnige en sobere charme van deze kerkgebouwen? Download dan het volledige verhaal van de kerk van Klein-Wetsinge hiernaast.