Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Woltersum

Woltersum voorgevel
Woltersum voorgevel

Het interieur van deze kerk ademt de sfeer van de 19e eeuw met enkele onderdelen uit vroeger tijden. Het opmerkelijkste interieurstuk is de kansel uit 1530 waarvan enkele panelen van de laatgotische kuip zijn beschilderd. Te zien is de geseling van Christus, Christus voor Pilatus en de Kruisiging. Tot 1765 stond hier een grote middeleeuwse kerk. In de westgevel zit nog de oude sluitsteen van het voormalige westportaal met het jaartal 1765. Curieus aan deze kerk is dat hij ten opzichte van de middeleeuwse kerk een halve slag gedraaid is.

De kerk wordt regelmatig gebruikt voor culturele activiteiten. Twee objecten zijn hier als onderdeel van het project ‘Op hoogte gedacht – beeldende kunst op kerkhoven. Kunstenaar jcj vanderheyden heeft getracht overpeinzing en inkeer op te roepen met zijn kunstwerk. De ‘Poort met bank'. Paul Perry heeft zich laten inspireren door een grafsteen van twee broers die kort na elkaar het leven zagen en dezelfde naam droegen: Stoffer Jan Reinders.

Zie verder: kerkwoltersum.nl/

Adres:
Kerkpad 4, Woltersum

Sleuteladres(sen):
Kerkpad 6 tel. 050-3022452;
Kollerijweg 60 tel. 050-3023500

Word donateur
Word donateur