Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Nuis

Kerk Nuis
Kerk Nuis

In dit laatromaanse kerkje is de preekstoel versierd met symbolen van de vier jaargetijden. Opvallend zijn de 12 ruitvormige rouwborden. Deze rouwborden komen oorspronkelijk uit Friesland. Ze zijn een herinnering aan enkele leden van de Friese grietmanfamilies Fockens en Van Teyens. Eind 18e eeuw moesten op last van de Bataafse regering alle adellijke symbolen uit openbare gebouwen verwijderd worden. De rouwborden die tot dan toe in de kerk van Beetsterzwaag hadden gehangen werden opgeborgen in de Coendersborg. Twee eeuwen later waren de borden eigendom van de kerkvoogdij van Nuis.

De protestantse gemeente Boerakker/Nuis/Niebert organiseert incidenteel haar diensten in de kerk. Tevens heeft de kerk een actieve plaatselijke commissie die tentoonstellingen en concerten in de kerk organiseert.

Zie verder: kerknuis.nl/

Adres:
Nieuweweg 29, Nuis

Sleuteladres(sen):
Nieuweweg 68a Nuis tel. 0594-641806

Word donateur
Word donateur