Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Leermens

Donatuskerk Leermens
Donatuskerk Leermens

De bouwgeschiedenis van éen van de oudste kerken in het noorden van het land is zichtbaar in de zijmuren van tufsteen, het dwarsschip van kloostermoppen in combinatie met hergebruikte tufsteen, en het 13e-eeuwse bakstenen koor. Het interieur heeft een houten zoldering in het schip en in het dwarsschip, terwijl het koor afgedekt is met een koepelgewelf voorzien van beschilderde baksteenpatronen. In het interieur zijn muurschilderingen uit de vijftiende eeuw, waaronder die van de heilige Ursula. De 17e-eeuwse preekstoel is het enig overgebleven oude meubelstuk. De rest ging verloren bij een brand in 1957. Wel zijn er nog resten te zien van een 14-eeuws stenen doksaal. De Groninger schilder Henk Helmantel heeft hiervan een reconstructie geschilderd. Onder het koor bevindt zich een 16e-eeuwse grafkelder.

De kerk wordt verhuurd voor concerten, erediensten, workshops, huwelijken, uitvaartdiensten, presentaties en feesten. Eventuele catering kan in overleg met de beheerder van het dorpshuis. Af en toe zijn er ook exposities die door de kunstenaars in eigen beheer worden georganiseerd.

Zie verder: kerkleermens.nl

Adres:
Kerkpad 7, Leermens

Sleuteladres(sen):
Wierdeweg 22 tel. 0596- 581716;
Wierdeweg 3 tel. 0596-581441

Word donateur
Word donateur