Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Toren Kloosterburen

Kloosterburen noordzijde
Kloosterburen noordzijde

Alleen de zware zadeldaktoren uit 1685 is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In de toren hangt een in 1501 door Geert van Wou gegoten klok, waarschijnlijk afkomstig uit de toren van de Der Aa-kerk te Groningen. Kloosterburen is sinds eeuwen een rooms katholieke enclave in het verder overwegend calvinistische Groningen. In 1175 werd het Praemonstratenzer klooster 'Oldenklooster' gesticht. De kloosterlingen legden nadruk op eenvoud, soberheid, isolement en hard werken. Na de reductie van 1594 werd het klooster grotendeels verwoest, alleen de kloosterkerk bleef tot 1811 in gebruik.

De kerk wordt gebruikt voor diensten van de PKN-gemeente Kruisweg-Dijksterburen

Zie verder: kerkkloosterburen.nl/

Adres:
Sint Jansstraat 8, Kloosterburen

Sleuteladres(sen):
Hoofdstraat 75c, tel. 06 13234581
Hoofdstraat 20, tel. 06 12052743

Word donateur
Word donateur