Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Kerk Heveskes

Heveskes aan spoorlijn
Heveskes aan spoorlijn

Een kerk zonder dorp, dankzij een oprukkend industriegebied onder de rook van Delfzijl. Het oudste deel van de kerk dateert van ongeveer 1200. In 1584 verplichtte de Staatse bezetting de bevolking contributie te betalen. Sommige dorpen waaronder Heveskes, weigerden en werden in brand gestoken. De kerk werd tussen 1595 en 1604 korter en smaller gemaakt. Het is uiteindelijk een klein vlak gedekt zaalkerkje met een flinke toren dat uiteindelijk door de SOGK van de ondergang werd gered. De kerk werd gerestaureerd in 1999.

In de jaren zeventig van de afgelopen eeuw wordt bepaald dat het dorp moet wijken voor het havengebied van Delfzijl. Het dorp wordt opgeheven en de kerk raakt in verval. Uiteindelijk staat het kerkje niet in de weg van de industrie en is het niet nodig het te slopen of te verplaatsen. De kerk krijgt een nieuwe bestemming.
In 2007 komt Groningen Seaports, beheerder van de haven van Delfzijl, met het plan het kerkje te verhuizen naar Weiwerd. De Stichting Oude Groninger Kerken voelt niets voor het plan omdat het beschermd landschappelijk gebied is.

Zie verder: kerkheveskes.nl/

Adres:
Heveskes 204, Heveskes

Sleuteladres(sen):
Ridenbergstraat 4, Farmsum tel. 0596-631366

Word donateur
Word donateur