Kerken

Hier vindt u het overzicht van alle SOGK-kerken. Elke kerk en uiteraard ook beide synagogen beschikken over een eigen website. Links: alle kerken alfabetisch gerangschikt en rechts binnen een letter (alfabetisch) gerangschikt.

Akerk

Akerk zuidzijde
Akerk zuidzijde

De muren van het koor van deze hoog oprijzende gotische kerk wijken naar buiten door de druk van de gewelven. De spitsboogvensters zijn eenvoudiger dan de grote ramen van het dwarsschip met visblaastracering. De lichtval door de grote ramen benadrukt de gotische structuur binnen. De kerk is vele malen zwaar beschadigd. Zo stortte in 1710 de toren voor de tweede keer in korte tijd in. In 1985 schreef Belcampo hierover een verhaal met de jonge Sebastian Bach in de hoofdrol.

De Akerk heeft nu een zakelijke en culturele functie. Erediensten worden er niet meer gehouden. Bijzondere Locaties Groningen exploiteert de kerk voor concerten, theater, tentoonstellingen, feesten, congressen en vergaderingen. Ook kunt u er als bezoeker naar toe, of er zelf iets organiseren.

Zie verder: akerk.nl

Adres:
Akerkhof 2, Groningen

Sleuteladres(sen):
Akerkhof 2; tel. 050-3181433

Word donateur
Word donateur